در این مطلب تنظیمات مودم tp link ارائه شد. برای عمر مفید مودم ها بهتر است مکان مناسبی را برای اتصال و راه اندازی آن ها انتخاب کنید.